Arivil®

Arivil® je OTC lijek.

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

 

Što je Arivil® i kako se primjenjuje®?

Arivil® je bezreceptni lijek koji sadrži djelatnu tvar amorolfin te pripada skupini lijekova pod nazivom antimikotici. Arivil® uništava široki spektar gljivica koji uzrokuju infekcije nokta. U pakiranju se uz ljekoviti lak nalaze još i špatule, držač za špatule, vate s izopropilnim alkoholom i turpije za nokte.

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

 


Upućujemo na posljednje odobrene sažetke opisa svojstava lijeka i upute o lijeku koji su dostupni na stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode: www.halmed.hr