Dermatologija

ATERE terbinafin

10 mg/g krema, 15 g


CAZAL betametazon + gentametacin

0,5 mg/g + 1,0 mg/g krema, 20g

0,5 mg/g + 1,0 mg/g mast, 20g


FUSICUTAN fusidatna kiselina

20 mg/g krema, 15 g

20 mg/g mast,15 g


FUSICUTAN PLUS

fusidatna kiselina + betametazon

20 mg/g + 1 mg/g krema, 15 g


MOMECUTAN mometazonfuroat

1 mg/g krema, 30 g

1 mg/g mast, 30 g

1 mg/g otopina za kožu, 30 ml


OXOLAM ciklopiroksolamin

10 mg/ml otopina za kožu, 20 ml

OXOLAM ciklopiroks

80 mg/g ljekoviti lak za nokte, 3 g , oprema


PSOTRIOL kalcipotriol + betametazon

50 mikrograma/g + 0,5 mg/g gel, 30g

50 mikrograma/g + 0,5 mg/g mast,  60 g


SODERM PLUS betametazon + salicilatna kiselina

0,64 mg/g + 20 mg/g otopina za kožu, 50ml i 100 ml


VERRUCUTAN fluorouracil + salicilatna kiselina

5 mg/g + 100 mg/g otopina za kožu, 14 ml


Upućujemo na posljednje odobrene sažetke opisa svojstava lijeka i upute o lijeku koji su dostupni na stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode: www.halmed.hr