Ostalo

APAZOL A 20 mg i 40mg želučanootporne tablete, pantoprazol

BIPROL 2,5 mg i 5 mg tablete, bisoprolol

CARDOX 40 mg tablete s produljenim oslobađanjem, izosorbidmononitrat

DIKLOFENAK Mibe 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem, diklofenak

DIPAM 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, indapamid

EFOX 500 mg filmom obložene tablete, cefuroksimaksetil

KLAVAX BID 400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, amoxicilin+klavulanska kiselina

KLAVAX BID 875 mg + 125 mg filmom obložene tablete, amoxicilin+klavulanska kiselina

LIZINOPRIL H Mibe 10 mg/12,5 mg i 20 mg/12,5 mg tablete, lizinopril + hidroklorotiazid

LOPIN 5 mg i 10 mg tablete, amlodipin

LOTAN H 50 mg+12,5 mg filmom obložene tablete, losartan + hidroklorotiazid

LOTAN 50 mg filmom obložene tablete, losartan

MELIAM 15 mg tablete, meloksikam

RAMIPRIL H Mibe 2,5 mg/12,5 mg i 5 mg/25 mg tablete, ramipril + hidroklorotiazid

RAMIPRIL Mibe 5 mg tablete

SOLINE 5 mg i 10mg, filmom obložene tablete, solifenacin


Upućujemo na posljednje odobrene sažetke opisa svojstava lijeka i upute o lijeku koji su dostupni na stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode:  www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/