Ginekologija

ADEXA etinilestradiol, levonorgestrel
0,03 mg + 0,15 mg filmom obložene tablete: 1x21, 3x21


ESTAL etinilestradiol, klormadinonacetat
0,03 mg + 2 mg filmom obložene tablete: 1x21


DROSPIFEM M etinilestradiol, drospirenon
0,02 mg/3 mg filmom obložene tablete: 1x(24+4)


DONELLA etinilestradiol, dienogest
0,03 mg + 2 mg filmom obložene tablete: 1x21


AXIRA 35 ciproteronacetat, etinilestradiol
2 mg + 0,035 mg filmom obložene tablete: 3x21


Upućujemo na posljednje odobrene sažetke opisa svojstava lijeka i upute o lijeku koji su dostupni na stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode: www.halmed.hr